Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem fanpage na portalu Facebook

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych drogą elektroniczną za pośrednictwem fanpage na portalu Facebook

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator fanpage Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Państwa danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Muzeum za pośrednictwem fanpage na Facebook.

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej "Administrator").

 

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@muzeumwolin.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD można skontaktować się mailowo: m.rybczynska@muzeumwolin.pl

 

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Fanpage na portalu Facebook pod nazwą Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.

Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawach, w których Państwo się kontaktują.

Komentując lub reagując na post zamieszczony na fanpage, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.

Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych w celu udzielenia informacji, w sprawie, w której się Państwo kontaktują.

W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego fanpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z fanpage na portalu Facebook.

 

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa  dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

 

5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Państwa dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Facebook.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętajcie Państwo, że zawsze możecie usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

7. PROFILOWANIE DANYCH

Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego fanpage.

Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji w Regulaminie Facebook.

 

8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

    1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO,

    2) sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO,

    3) usunięcia danych osobowych na podstawie  art. 17 RODO,

    4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

    5) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

    6) wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,

    7) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00

 

10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych. Odwiedzenie fanpage Muzeum na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Kokora 10-04-2021 20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Kokora 10-04-2021 20:38