Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna dotycząca wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie

Wydarzenia kulturalne i edukacyjne

w Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie są filmowane i fotografowane.

Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa wizerunku oraz wizerunku dzieci pozostających pod Państwa opieką.

Klauzula Informacyjna RODO dotycząca utrwalania i wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących dobrowolnie w imprezach i wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin, reprezentowane przez Dyrektora Muzeum (zwanego dalej "Administrator").

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: m.rybczynska@muzeumwolin.pl, tel. 91 326 17 63.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie, w szczególności: w materiałach promocyjnych związanych z promocją Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie, na stronie internetowej, fanpage’u na Facebook’u, materiałach filmowych, drukowanych oraz w innych formach utrwaleń,

– promocji wydarzeń kulturalnych i imprez edukacyjnych w mediach, wydawnictwach,

– wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi zgodami i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

– wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi,

– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią RODO.

5. Dane osobowe: wizerunek utrwalany w formie filmów video oraz zdjęć wykonywanych w trakcie wydarzeń kulturalnych oraz imprez działu Edukacji, zostały pozyskane na podstawie dobrowolnej zgody.

6. Odbiorcą danych osobowych będą:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,

– podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną Administratora,

– instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

– lokalne media

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.

9.  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Kokora 10-04-2021 20:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Karolina Kokora 11-04-2021 09:13